Sistem Lantikan Petugas Peperiksaan (i-IMTIHAN) adalah sistem pengurusan bagi pihak JPN Terengganu dalam urusan perlantikan pengawas Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).