Suketanah.com dimiliki oleh syarikat Al-Razi Property Sdn. Bhd. Syarikat ini menjalankan perniagaan yang memfokuskan kepada pembinaan dan hartanah di mana syarikat adalah kontraktor yang berdaftar di bawah CIDB yang memiliki Lesen G3, Kategori B dan CE, Pengkhususan B04 dan CE21, menjalankan urusniaga penjualan dan pembelian tanah, perlombongan/ perusahaan pasir sungai, menguruskan proses tarekah, kerja-kerja ukur tanah dan sebagainya.

Website link: https://suketanah.com/